Prodej a doprava sypkých materiálů

V této kategorii služeb se zabýváme dopravou a prodejem písků maltových i betonářských o zrnitosti 0-4, štěrků od frakce 0 - 64, kačírků frakce 8-64, betonů potěrových i konstrukčních pouze v suchém nebo vlhkém stavu, ornice, stavebních recyklátů od 0-64. Uvedené materiály dopravujeme vozidly Avia o užitečné nosnosti 3 tun, Liaz o už. nosnosti 10 tun, MAN o už. nosnosti 24 tun.

     
 

Dodáváme: písek, zeminu, štěrk, beton, recyklát

Dopravu zajišťujeme vozy:

AVIA 31K sklápěč - 3tuny

Liaz 150 třístranný sklápěč - 9tun

Cena dohodou.

Powered by Sedit
Copyright SOSIOS Engineering 2011-2015